LÄHELLÄ SINUA

Loviisassa

RKP:n ohjelma Loviisassa

Yleisesti

Elämme hyvässä kaksikielisessä kunnassa, josta haluamme tehdä vielä paremman, kuntalaiset keskiössä. Haluamme vaalia hyviä palveluita, suomeksi ja ruotsiksi. Loviisassa olemme valinneet panostaa pieneen mittakaavaan, läheisyyteen ja kestävyyteen. Meillä on kaikki mahdollisuudet olla edelläkävijäkunta. Olemme askeleen edellä. Tätä meidän tulee hyödyntää kuntamme markkinoinnissa, entistä elinvoimaisemman Loviisan puolesta.

 

Pääteemat

Sosiaali- ja terveydenhuolto

 • Meillä on tulevaisuudessakin oltava oikeus perusterveydenhuoltoon kunnassamme.
 • Ikäihmisillemme, jotka eivät enää voi asua kotona on turvattava hoitopaikka omassa kunnassa. Heille, jotka asuvat kotona on taattava riittävä ja hyvä kotihoito.
 • Meidän tulee myös jatkossa pystyä vaikuttamaan kunnassa oleviin sosiaalihuollon palveluihin

Varhaiskasvatus, koulut ja koulutus

 • Kaupunki on tehnyt viisaan periaatepäätöksen kyläkoulujen säilyttämisestä ja kahden uuden koulukeskuksen rakentamista Koskenkylään ja Loviisaan. Tätä on kaikin tavoin hyödynnettävä valttikorttina.
 • Myös hienoa päätöstä, koskien päivähoito-oikeuden säilyttämistä, tulee painottaa markkinoinnissa.

Puurakentaminen ja kestävyys

 • Kaiken julkisen rakentamisen tulee Loviisassa tapahtua terveys ja kestävä kehitys huomioiden. Materiaalina saa mielellään olla puu. Kaikessa rakentamisessa tulee hyödyntää paikallista osaamista ja työvoimaa.
 • Lähiruoan käytön edistämistä tulee jatkaa. Loviisan tulee profiloitua kaupunkina, jolla on kestäviä ratkaisuja lähituotannon kehittämiseksi.

Kylät ja maaseutu

 • Loviisa on kylien kaupunki. Koko kunnassa on voitava elää ja asua. Kyliemme elinvoima voidaan säilyttää ainoastaan ylläpitämällä vähintään nykyinen palvelutaso myös tulevaisuudessa.
 • Kyliemme markkinointia tulee parantaa esimerkiksi saariston tarjoamien mahdollisuuksien avulla.
 • Kaupunkimme alueet niin keskustassa kuin kylissäkin tulee pitää hyvin hoidettuina.

 

Elinkeinoelämä

 • Satama ja rautatie ovat tärkeitä ja niiden tulevaisuus näyttää toiveikkaalta. Valkon laivaväylää on syvennettävä ja tärkeitä pohjoiseen meneviä maanteitä on edelleen parannettava.
 • Kaupungin tulee aktiivisesti edistää työllisyyttä ja kehitystä. Yritys- ja elinkeinopalvelujen tulee olla joustavat ja tehokkaat. Kaupungin tulee täyttää antamansa palvelulupaus.
 • Kaupungin tulee tehokkaasti markkinoida olemassa olevia asunto- ja teollisuustonttejaan. Kaavoituksen tulee olla aktiivista ja tulevaisuuteen suuntaavaa.

Kulttuuri

 • Loviisa on lyhyessä ajassa kehittynyt suurten mahdollisuuksien kulttuurikaupungiksi, jolla on kaikki edellytykset tulla vielä paremmaksi.
 • Meidän tulee säilyttää kattavat kulttuuripalvelumme koko kunnassa.
 • Hienoa kulttuuri taloamme, Almin taloa, on hyödynnettävä ja edelleen kehitettävä.

Demokratia ja saatavuus

 • Kuntalaisten odotetaan asioivan yhä enemmän verkossa ja siksi meidän on varmistettava heidän mahdollisuudet tähän. Meidän tulee hyödyntää paikallista digitaalisen demokratian osaamistamme esimerkiksi kirjastojemme kautta.
 • Kaupunkimme tulee olla vastuullinen työnantaja, joka huolehtii henkilökunnan työhyvinvoinnista.
 • Haluamme edistää kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja päätöksenteon avoimuutta.
 • Hallinnon tehostamista tulee jatkaa.

 

Monimuotoisuus ja kotouttaminen

 • Monikielinen historiamme antaa meille hienot edellytykset toivottaa eri kulttuuri- ja kielitaustasta tulevat henkilöt tervetulleeksi kaupunkiimme.
 • Meidän on kannettava oma vastuumme niistä ihmisistä, jotka joutuvat pakenemaan omista kotimaistaan. Pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat meille suuri mahdollisuus.

Tykkää meistä facebookissa!

Facebook Pagelike Widget