Mia Aitokari

Mia Aitokari Aito suomalainen och samma på svenska. Jag är en femtioplussare ursprungligen från Birkaland, där jag fick gå i minoritetsskolan SST i Tammerfors från lekskolan till gymnasiet. Numera känner jag mig som Isnäsbo, efter snart 20 år i bygden. Här har vår...

Tom Liljestrand

Tom Liljestrand Landsbygdsföretagare, agrolog, 56 år. Jag är gift med Ann sedan 30 år. Vi bor på vårt lantbruk i Sävträsk i Liljendal och har tre vuxna döttrar och ett barnbarn. Vi odlar i huvudsak spannmål och oljeväxter samt som binäring brännvedsförsäljning och...

Mikael Karlsson

Mikael Karlsson ”Jobbar för att Lovisa stads invånare ska ha en möjlighet att få sin service på båda inhemska språken även i framtiden. Jobbar för att glesbygdens invånare i vårt Lovisa ska få ha den kommunala servicenivå de har i dag. Fortsätter att jobba för...

Nina Björkman-Nystén

Nina Björkman-Nystén Nina Björkman-Nystén heter jag, medlem i Lovisa stadsfullmäktige sedan kommunslagningen. Skolfrågor och kulturlivet står högt min lista över viktiga ärenden att sköta. Jag vill fortsätta arbeta för att vi behåller skolnätet och utvecklar det,...

Maria Grundström

Maria Grundström Jag är mamma till Noomi (6 år) och Nino (5 år) fru till äldre konstapel Benne matte till staffi-hunden Rico och bondkatten Morris bor i Forsby, Israelsskogen hemma från Andersby i många kretsar mera känd som Steno fullmäktigeledamot i Lovisa sedan...