Stefan Thesslund

Jag är en 33år gammal lantbruksföretagare, född och uppvuxen på min hemgård i byn Garpom i Liljendal. Har sedan 2003 jobbat i skogen som skogsmaskinsförare. År 2015 tog jag över hemgården efter mina föräldrar. Där driver jag växtodling, skogsbruk samt traktorentreprenad.
På fritiden håller jag på med jakt och viltvård i Drombom-Garpom jaktförening där jag sitter som ordförande.
Jag vill jobba för:

  • Att man skall kunna leva och bo på landsbygden också i fortsättningen och att våra byar hålls livskraftiga. Alla stadsdelar skall utvecklas och inte avvecklas. Allt behöver inte finnas i centrum för vägen är lika lång från centrum till landet som från landet till centrum.
  • Det skall finnas förmånliga hyresbostäder att tillgå för ungdomar som studerat på annan ort och vill flytta hem tillbaka. Det är en förutsättning för att hålla byarna befolkade också i framtiden.
  • Som lantbrukare ser jag det ytterst viktigt att farleden in till Valkom hamn fördjupas. Då spannmålslagrets kapacitet utvidgas behövs det också möjlighet att få in större båtar som kan ta en större last till ett konkurrenskraftigare pris. Exportbehovet är stort i dagens läge.  Hamnen ger Lovisa både inkomster och arbetsplatser.