Jonna Hinttaniemi

Jag är en 45 årig kvinna som föddes och växte upp i Isnäs men som sedan 1993 flyttade till Pernå kyrkoby. I Pernå har våra tre pojkar fått växa upp i en trygg miljö.  Pojkarna har aktivt varit med i olika idrotts grenar vilket gjort att man som förälder också varit aktiv. Vår egen lilla förening Pernå kamraterna ligger nära hjärtat. Jag jobbar som företagshälsovårdare vid Mehiläinen i Borgå, innan dess jobbade jag med samma uppgifter över 12 år i Lovisa. Tre ord som beskriver mig kanske bäst är: AKTIV, VARMHJÄRTAD och en GOD ORGANISATÖR. Efter arbetsdagen sätter jag helst på mig spring skorna och tar ett varv runt byn. I maj blir det dags för mitt tredje maraton. Tre viktiga punkter inom politiken enligt mig  är:

  • en trygg  och frisk skolmiljö, byskolorna är nära hjärtat
  • tvåspråkigheten är Lovisas styrka och vi bör hjälpa varandra över språkgränserna, inte stjälpa
  • den förebyggande vården bör stärkas, i alla åldersgrupper

 

Olen 45 vuotias nainen joka syntyi ja kasvoi Isnäsin kylässä. 1993 muutin Pernajan kirkonkylään. Pernajassa on meidän kolme poikaa saaneet kasvaa turvallisessa ympäristössä. Pojat ovat olleet aktiivisia urheilussa joka on johtanut siihen että on itsekin ollut aktiivinen eri seuroissa ja taustajoukoissa. Lähellä sydäntä on kylän oma urheiluseura Pernå kamraterna. Työskentelen työterveyshoitajana Porvoon Mehiläisessä. Ennen sitä olin samoissa tehtävissä Loviisassa 12 vuotta. Kolme sanaa joka kuvaile minua ehkä parhaiten on: AKTIIVINEN, LÄMMIN SYDÄN ja HYVÄ ORGANISAATTORI. Työpäivän jälkeen laitan mieluiten päälle lenkkitossut ja lähden lenkille. Toukokuussa on kolmas maraton juoksu. Kolme tärkeätä painopisteitä minun näkökulmassa  politikassa on:

  • turvallinen ja terve koulu, kyläkoulut ovat lähellä sydäntäni
  • kaksikielisyys on Loviisan rikkaus, meidän täytyy auttaa toisiamme yli kielirajojen, ei hankaloittaa yhteistyötä
  • ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on tärkeätä kaikissa ikäryhmissä