Leif Skogster

Jag är en 57 årig jordbrukare, utbildad till ingenjör. Jag är gift och har tre fullvuxna barn, samt barnbarn. Vår familj är tvåspråkig. Jag bor i Bergby. Som bisyssla säljer jag brännved. Naturen har alltid varit viktig för mig och jag rör mig mycket i naturen med hunden.  Frivilliga brandkåren har varit en del av min fritid i många år. Har varit tidigare med i kommunala förtroendeuppdrag som t.ex. fullmäktige och tekniska nämnden m.fl.
Lovisa borde utöva en sund ekonomi. Man skall inte genast bara höja skatter och avgifter, utan göra sakerna på ett nytt sätt och på så vis göra inbesparingar. Staden har gjort många strategier med åren, men inte gett resurser i budgeten. Som ett exempel kan man ta, att strategin nämner att staden är byarnas stad. Om man säger så måste man också i budgeten se till att det finns pengar att förverkliga t.ex. planläggning och kommunalteknik i byarna och stadsdelar. När vi får invånarantalet att öka i byarna, ger det livskraftigare byar.
Fastän det är viktigt att vi får en ökning i sysselsättningen skall vi inte välkomna all industri till Lovisa, Sådan industri som stör eller är skadlig för redan befintlig bebyggelse eller natur skall inte etableras i staden. Som ett bra exempel kan nämnas den planerade vindkraftparken i Gammelby.

Olen 57-vuotias maanviljelijä. Koulutukseltani olen insinööri Olen naimisissa ja kolmen jo aikuisen lapsen isä. Minulla on myös lapsenlapsia. Perheemme on kaksikielinen.  Asun Bergbyssä, joka on pieni kylä Vanhankylän ja Koskenkylän välissä. Toimin myös polttopuu kauppiaana maanviljelyksen ohessa. Minulle luonto on aina ollut tärkeä ja minusta on mukava liikkua metsässä koiramme kanssa. Olen ollut mukana Gammelbyn vapaapalokunnassa useita vuosikymmeniä ja vuosien varrella olen toiminut monissa kunnallisissa luottamustehtävissä, mm. valtuustossa ja teknisessä lautakunnassa ym.
Mitä Loviisan kaupunkiin tulee pitäisi kaupungin harjoittaa järkevää talouspolitiikkaa. Ei vain korottaa maksuja ja veroja, vaan myös miettiä mitä asioita voisi tehdä toisin ja tehtävä tarvittavia uudistuksia. Kaupungilla on yleviä strategioita, mutta strategiat eivät toteudu, jos budjetti ei seuraa hyväksyttyjä strategioita. Strategiassa sanotaan, että Loviisa on kylien kaupunki. Jos kyliin ja kaupunginosiin ei esimerkiksi kaavoiteta uusia alueita ja sinne ei rakenneta kunnallistekniikkaa, eivät nämä pysty kehittymään ja takaamaan palveluja kuntalaisille.
Yksi suurimmista ongelmista on työttömien suuri määrä, joka heijastuu suoraan verotuloihin ja tukiin. Sen takia olisi tärkeää, että Loviisan saadaan lisää työpaikkoja. Mutta meidän ei kuitenkaan pidä ottaa vastaan sellaista teollisuutta, joka haittaa jo olemassa olevaa asutusta ja luontoa. Tästä on hyvä esimerkki Vanhankylään kaavailtu tuulivoimapuisto.