Lotte-Marie Uutinen

Jag vill leva i en stad där människorna och omgivningen mår bra och där kommuninvånarnas röst blir hörd samt uppskattas. Jag brinner för att påverka i vår stad för ett sådant Lovisa.
Jag är en 29-årig energisk och framåtriktad person. Sjukskötarstudierna tog mig i tiderna från Lovisa till huvudstadsregionen och under min resa bekantade jag mig även med Lapplands lugn och frid. Vår härliga småstad lockade mig tillbaka, nu bor jag här fjärde året och jobbar som sjukskötare. Intresset för det samhälleliga påverkande föddes under studietiden då jag fungerade aktivt inom studerandepolitiken både lokalt i Helsingfors och nationellt inom Finlands studerandekårers förbund och Studerandes Idrottsförbund.

För mig viktiga teman:

  • Social- och hälsovårdstjänster av kvalitet bör finnas tillgänglinga för alla kommuninvånare.
  • Förebyggande verksamhet och hälsofrämjande skall ligga i fokus, vilket kräver en tvärsektoriell approach.
  • Samhällsplaneringen skall stöda invånarnas möjligheter till nyttomotion, vilket uppnås genom säkra och tillräckliga gång- och cykelvägar.
  • I Lovisa skall alla kommuninvånare känna sig delaktiga och kunna aktivt påverka vår gemensamma omgivning.


Haluan elää kaupungissa jossa ihmiset ja ympäristö voi hyvin ja missä kuntalaisten ääni kuullaan sitä arvostaen. Palan halusta vaikuttaa kaupungissamme tällaisen Loviisan puolesta.

Olen 29-vuotias energinen ja eteenpäinsuuntaava ihminen. Sairaanhoitajaopinnot veivät minut aikanaan Loviisasta pääkaupunkiseudun sykkeeseen ja tutustuin reissullani myös Lapin rauhaan ja ruskaan. Ihana pikkukaupunkimme veti kuitenkin takaisin puoleensa ja asun täällä nyt neljättä vuotta sairaanhoitajan töitä tehden. Kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen syntyi opiskeluaikoina toimiessani aktiivisesti opiskelijapolitiikassa paikallisesti Helsingissä sekä valtakunnantasolla Suomen opiskelijakuntien liitossa ja Opiskelijoiden Liikuntaliitossa.

Minulle tärkeitä aiheita:

  • Loviisassa tulee olla laadukkaat ja saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Panostetaan ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään työhön, mikä vaatii poikkihallinnollista yhteistyötä
  • Yhdyskuntasuunnittelun tulee tukea kävelyn ja pyöräilyn edistämistä
  • Lähidemokratia toteutuu osallistavalla tavalla Loviisassa ja kuntalaiset voivat aidosti vaikuttaa yhteisiin asioihimme