Maria Grundström

Jag är

  • mamma till Noomi (6 år) och Nino (5 år)
  • fru till äldre konstapel Benne
  • matte till staffi-hunden Rico och bondkatten Morris
  • bor i Forsby, Israelsskogen
  • hemma från Andersby
  • i många kretsar mera känd som Steno
  • fullmäktigeledamot i Lovisa sedan 2009
  • ekonomie magister från Hanken
  • organisationschef på SFP:s partikansli

Jag vill jobba för att…
Alla barn och ungdomar ska få växa upp i en trygg miljö där var och en blir sedd. Dagvården i Lovisa ska vara småskalig och alla skall ha rätt till dagvård. Skolan ska bli stadens trumfkort och erbjuda högklassig utbildning på alla nivåer. Barn måste också få känna sig trygga då de rör sig i trafiken. Lättrafikleder i hela Lovisa måste utvecklas.
Vi måste kunna locka nya invånare till Lovisa och förbättra möjligheterna att leva, bo och jobba i Lovisa, samt att kunna pendla till grannkommunerna. Vi måste även värna om tvåspråkigheten i Lovisa. Du ska få din service på svenska eller finska – under hela livet.
Vi ska ha en kommun som satsar på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Under kommande fullmäktigeperiod ska vi ha en funktionerande och frisk bollhall.
Trygghet i livets alla skeden är viktigt. Såväl ung som gammal ska bemötas med respekt. En högklassig äldreomsorg ska vara en hederssak för Lovisa.