Mia Heijnsbroek-Wirén

Mia

 • 47 år, gift, mamma till två döttrar och matte till Goldisen Cara
 • Arbetar på yrkesskola som lärare och extraknäcker lite som hovmästare
 • På fritiden trivs jag med familjen, ute i naturen och skärgården, går gärna på olika kulturevenemang och utställningar, arbetar med välgörenhet, tycker om att ställa till fest och laga god mat.

Politiska förtroende uppdrag under denna period

 • Fullmäktigeledamot
 • Stadsstyrelsens ordförande
 • Kymmenedalens El, styrelsemedlem
 • Nylands förbund, medlem i politiska styrgruppen för landskapsreformen
 • Landskapets samarbetsdelegation, medlem
 • Nylands landskapsstyrelsen, ersättare
 • Kommunförbundets svenska delegation, ersättare
 • Sfp i Nyland, kretsordförande

 

 • 47v, naimisissa, kahden teinitytön äiti ja koiranomistaja
 • Opettajana ammattikoulussa ja keikkatöitä hovimestarina.
 • Vapaa aikana viihdyn perheen kanssa, luonnossa ja saaristossa, kulttuuritapahtumissa ja näyttelyissä, hyväntekeväisyystyössä.
 • Teen mielelläni ruokaa, katan pöydän kauniisti ja kutsun ystäviä sen äärelle.

Poliittiset luottamustehtävät tällä kaudella

 • Valtuutettu ja hallituksen jäsen
 • Elinkeinojaoston puheenjohtaja
 • Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
 • Kymenlaakson Sähkön hallituksen jäsen
 • MYR, maakunnan yhteistyöryhmän jäsen
 • Uudenmaan liitto, hallituksen varajäsen
 • Uudenmaan liitto, maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän jäsen
 • Rkp Uudenmaan piirin puheenjohtaja

Jag kom med i kommunalpolitiken för 8 år sedan då jag ställde upp i Pernå kommuns sista självständiga fullmäktige. Vår familj, två tonårsdöttrar, make och hund var bosatta i Forsby i 10 år. Vi flyttade till centrum för tre år sedan. Jag har trivts med mina förtroende uppdrag från början och nu brinner jag för att arbeta för min hemstad Lovisa.
Under den senaste mandatperioden har vi i Lovisa lyckats med stora beslut. Jag drivs av mina visioner om att vi kan bjuda på både tryggt och trivsamt boende i hela kommunen, samt strategiskt bra möjligheter för företagsamhet.
Vårt stora linjebeslut om att bevara byskolorna och bygga två nya fina skolor ska göra Lovisa till en lockande hemkommun för barnfamiljer.
I mig har ni en beslutsfattare som arbetar osjälviskt och målmedvetet. Styrkorna är samarbetsförmåga och bred erfarenhet både på kommunal och på regional nivå. Jag bryr mig om kommuninvånaren och vill förvalta skattemedel på ett ansvarsfullt sätt för bra service och kloka investeringar i framtiden.
Som stadsstyrelseordförande under de senaste två år har jag kommit nära förvaltningen och ledarskapet. Jag har fått vara med om en del intressanta förhandlingar och intressebevakning som nu börjar bära frukt. Utvecklingen i hamnen och det nya företag som etablerats gläder mig mest. Utvecklingsarbetet fortsätter och fokus sätts på planläggning och företagsetableringar.
Stadens organisation utvecklas och vi ska fortsätta att värna om personalens välmående och möjligheter att betjäna kommuninvånaren.

 

Tyngdpunkter: boende marknadsföring, skolinvesteringarna och byskolorna, byggande i trä, lovisabränden inom trä- och traditionsbyggande, fördjupa farleden till hamnen, att hålla servicelöftet till näringslivet
Jag vill fortsätta att jobba för de strategiska mål Lovisa har och hoppas på Ditt förtroende!

 

Ta gärna kontakt per telefon 040 197 2569 eller via mail mia.heijnsbroekwiren@gmail.com

webbplats

 

 

Tulin mukaan kuntapolitiikkaan 8 vuotta sitten kun asetuin ehdolle silloisen Pernajan kunnan viimeiseen valtuustoon. Perheemme, kaksi teinitytärtä, hollantilainen aviomies ja koiramme Cara, asui Koskenkylässä 10 vuotta. Muutimme Loviisan keskustaan kolme vuotta sitten. Olen viihtynyt luottamustehtävissäni alusta asti ja nyt palan halusta tehdä työtä oman kotikaupunkini Loviisan kehityksen eteen.
Viimeisten kahden valtuustokauden aikana olemme onnistuneet tekemään suuria päätöksiä. Minua motivoi visioni siitä että Loviisalla on mahdollisuuksia tarjota turvallisia ja viihtyisiä asuinympäristöjä koko kunnan alueella, sekä strategisesti hyviä mahdollisuuksia yrittäjyydelle ja elinkeinoille.
Linjapäätös laajan kouluverkon säilyttämisestä sekä kaksi suurta kouluinvestointia on vetovoimatekijöitä joilla on saatava Loviisa houkuttelemaan uusia lapsiperheitä. Terveet ja turvalliset koulut- ja päiväkodit turvaavat perheiden arjen.
Minussa teillä on päättäjä joka tekee työtään pyytettömästi ja määrätietoisesti. Vahvuuteni ovat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja laaja kokemus sekä kunnallisesta että aluepolitiikasta.
Minä välitän kuntalaisesta ja tahdon hallinoida verovaroja vastuullisesti.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajana kahden viimeisen vuoden aikana olen päässyt hallinnon ja johtajuuden ytimeen. Olen saanut olla mukana monissa mielenkiintoisissa neuvotteluissa sekä edunvalvontatehtävissä joista alamme pian näkemään tuloksia. Kehitys satamassa ja uudet yritysetabloinnit tyydyttävät minua eniten. Kehitystyö jatkuu ja painopisteet asetetaan kaavoitukseen ja elinkeinojen toimintaympäristöjen parantamiseen jotta onnistumme luomaan lisää  työllisyyttä.
Kaupungin organisaatio tulee kehittymään. Henkilöstön hyvinvointiin on panostettava ja resursseja jaettava niin että ne palvelevat kuntalaisia.

 

Painopisteitä: Kaupungin asumis-markkinointi, kouluinvestoinnit ja kyläkoulut, puurakentaminen, Loviisabrändi puu- ja perinnerakentamisesta, Kuggomin perinnekeskus, sataman väylän syventäminen, palvelulupauksien pitäminen.
Tahdon jatkaa työtäni Loviisan strategisten tavoitteiden mukaisesti ja toivon että saan luottamuksesi!

Ota yhteyttä puhelimitse 040 197 2569 tai sähköpostitse mia.heijnsbroekwiren@gmail.com

verkkosivut