Mikael Karlsson

”Jobbar för att Lovisa stads invånare ska ha en möjlighet att få sin service på båda inhemska språken även i framtiden. Jobbar för att glesbygdens invånare i vårt Lovisa ska få ha den kommunala servicenivå de har i dag. Fortsätter att jobba för bibehållandet av skolnätet i Lovisa. Vill få stadens beslutsprocess snabbare och flexiblare, så att stadens invånare får sina ärenden snabbt utförda. Vill göra Lovisa till en företagarvänlig stad”

Namn: Mikael Karlsson

Kommun: Lovisa

E-post: mikael.sigurd.karlsson@gmail.com

Är en 51 år gammal agrolog som har fungerat som företagare sedan år 1990. Jag är bosatt i Västerforsby. Jag bedriver ett lantbruk som odlar spannmål, matpotatis m.m. Dessutom har jag ett gräsmattsföretag, Etelän nurmi oy som säljer färdiga gräsmattor över hela landet. Jag är gift sedan 1988 och har tre fullvuxna utflugna barn. Jag har två barnbarn och två hundar av rasen Cavalier king charles spaniel. Jag har varit med i kommunalpolitiken sedan 2009, för tillfället sitter jag med i Lovisa stadsfullmäktige och är medlem i stadsstyrelsen sedan år 2012. Därtill fungerar jag som ordförande för Forsby vattenandelslag sedan år 2007 och jobbar som ordförande för tre väglag i staden. Mina särintressen är skogsskötsel och stugliv.

Viktiga politiska frågor

Språk
Jobbar för att få service på båda inhemska språken även i framtiden i  Lovisa

Arbete
Jobbar för att beslutsprocessen ska bli snabbare och flexiblare i Lovisa och på så sätt få många nya arbetsplatser till staden i framtiden

Äldreomsorg
Jobbar för äldre personers välbefinnande, samt att befrämja en trivsam miljö att vistas i även då man ej längre bor hemma.