Nina Björkman-Nystén

Nina Björkman-Nystén heter jag, medlem i Lovisa stadsfullmäktige sedan kommunslagningen. Skolfrågor och kulturlivet står högt min lista över viktiga ärenden att sköta. Jag vill fortsätta arbeta för att vi behåller skolnätet och utvecklar det, utbildningen och hela det vida kulturfältet har många beröringspunkter. Båda utvecklas bra i Lovisa, mycket är också ogjort, där vill jag vara med och dra mitt strå till stacken. Jag omfattar hela vårt lokala SFP-valprogram till alla delar, men vill här lyfta fram mina hjärtefrågor. Vi kommer fortsättningsvis att ihärdigt arbeta för social- och hälsovård och aktivt slå vakt om att åldringsvården håller god nivå.

Att Lovisa ska satsa på att utveckla hela kommunen, är en självklarhet för mig. Landsbygden med stora skärgårdsområden verkar sömning vintertid, min vision är att det ska bli liv och rörelse året om, lite som på sommaren.