Roger Turku

Jag har arbetat som VD för Oy Tomas Ab i Lovisa drygt 35 år. Bolaget förvaltar större skogsegendomar i södra Finland. Därtill har jag varit idrottsledare i olika organisationer ungefär lika länge. Jag är hedersordförande för Lovisa Tor rf, ordförande för Svenska folkpartiets kommunorganisation i Lovisa och ordförande för Understödsföreningen för Nya Östis.

Jag vill arbeta för en tvåspråkig stad där alla byars invånare skall må bra och trivas. Skolorna skall bevaras i byarna enligt det beslut sittande fullmäktige har gjort. De två nya skolorna skall byggas i trä, helst så att ortens egen industri uppför dem. Hemvården skall förstärkas så att äldre får bo i sina egna hem så länge som möjligt.  Stadens skogar skall skötas på ett ekonomiskt sätt för att ge bästa möjliga avkastning som gynnar stadens innevånare. 
Jag ska jobba för att få nya företagare till Lovisa. För att det skall lyckas bör staden bygga hyresbostäder. Själv har jag varit med och starta tidningen Nya Östis och är gift med redaktören Gerd Mattsson-Turku.

Hoppas om livligt valdeltagande för Svenska folkpartiet i Finland r.p