47 Thérèse Meriheinä

  • 53 år
  • 4 barns mor och mormor till ett barn
  • Ekonomieföreståndare och yrkeslärare
  • Hygienkompetenstestare
  • Jobbar som mässvärdinna på MS Rosella

Jag vill jobba för ett livskraftigt och trivsamt Lovisa.
Sedan barndomen har jag bott i staden och alltid trivts. Jag vill att också mina barn och barnbarn skall ha den glädjen.

Utmaningen för oss är att lyckas locka hit företag och familjer.
Vårt största trumf i den frågan är närheten till Helsingfors. Man kör till H:fors på en timme, med buss tar det 1,5 timmar och bussar går rätt ofta. Kostnadsnivån är inte så hög. Boendet m.a.o relativt billigt.
Naturen finns bakom knuten. Det är ingenstans lång väg ut i skogen. Havet är nära och stränderna är inte exploaterade.

Vårt skolnät är bra. Vi har gått in för att spara byskolorna. Det vill jag att vi gör i fortsättningen också. Alla delar av staden är lika viktiga trots att vi inte har råd att upprätthålla all service över allt.

Också alla människor är lika viktiga; Äldre, arbetsför befolkning, ungdomar och barn. Alla behöver sin service och bör få den. vi måste ha fungerande dagvård, skolor, hälsovård, social vård och -hjälp samt äldre omsorg också i framtiden. Detta vill jag jobba för