Tom Liljestrand

Landsbygdsföretagare, agrolog, 56 år.

Jag är gift med Ann sedan 30 år. Vi bor på vårt lantbruk i Sävträsk i Liljendal och har tre vuxna döttrar och ett barnbarn. Vi odlar i huvudsak spannmål och oljeväxter samt som binäring brännvedsförsäljning och lite bärodling. Därtill är skogsbruket viktigt för oss. Tidigare har jag tidvis jobbat inom landsbygdsutvecklingsprojekt.

Samhällsfrågor har alltid intresserat mig och därför har förtroendeuppdragen under åren blivit många, också inom det kommunala, bl.a. fem fullmäktigeperioder samt flera interkommunala uppdrag. För tillfället är jag stadsfullmäktiges 1. viceordförande. Under fullmäktigeperiodens två första år fungerade jag som ordförande i stadsstyrelsen. Jag fungerar också som styrelseordförande i nybildade Fastighets Ab Lovisa Bostäder samt som styrelsemedlem i utvecklingsbolaget Posintra Oy.

Idrott, frivilligt försvarsarbete och veteranfrågor har alltid stått mig nära. Sedan flera år tillbaka är jag ordförande för Liljendal Krigsveteraner och Lovisa Reservofficersklubb.

Kommunerna står inför stora förändringar om social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen förverkligas som planerat. Därför behövs det redan nu under beredningsskedet aktiv intressebevakning så att våra Lovisabors service inte försämras.

Näringslivsutvecklingen anser jag också mycket viktig. Lovisa behöver tillväxt och nya arbetsplatser, via det klarar vi av de ekonomiska utmaningarna som vårt stora investeringsprogram medför. Den nya stadsstrategin och det goda skolnätsbeslutet stöder livskraften i byarna och hjälper till att uppnå den jämlika utveckling jag vill jobba för. Ett annat utvecklingsredskap är det markpolitiska programmet som jag haft möjlighet att som styrgruppsordförande vara med och jobba fram under vintern. Jag kommer också i fortsättningen att arbeta för att lokal upphandling gynnas mera.
Här i Liljendal verkar man nu också lokalt att på allvar igen mera börja jobba för att ”sätta Liljendal på kartan”, vilket gläder mig!

 

Maatalousyrittäjä, agrologi, 56 vuotta.

Olen ollut naimisissa Ann-vaimoni kanssa 30 vuotta. Asumme maatilallamme Sävträskissä Liljendalissa ja meillä on kolme aikuista tytärtä ja yksi lapsenlapsi. Metsähoidon ohessa viljelemme pääasiassa vilja- ja öljykasveja. Lisäksi sivutoimena myymme myös polttopuita ja viljelemme marjoja. Aikaisemmin olen työskennellyt ajoittain myös maaseudun kehittämisprojekteissa.

Yhteiskunnalliset kysymykset ovat aina kiinnostaneet minua ja olenkin toiminut vuosien aikana useissa luottamustehtävissä myös kunnallisella sektorilla. Muun muuassa viisi valtuustokautta ja useat luottamustehtävät kuntien välisissä luottamuselimissä. Tällä hetkellä olen kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja. Valtuustokauden kahden ensimmäisen vuoden aikana toimin kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Toimin myös puheenjohtajana äskettäin perustetussa kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Asunnot Oy:ssä, samoin kuin hallituksen jäsenenä kehitysyhtiö Posintra Oy:ssä.

Urheilu, vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja veteraanikysymykset ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Toimin tällä hetkellä puheenjohtajana Liljendal Krigsveteranerissa ja Loviisan Reserviupseerikerhossa.